Privacy disclaimer

Persoonsgegevens die wij verwerken en met welk doel?

Koala Textielservice verwerkt uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor een totstandkoming van een overeenkomst of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en/of achternaam en geslacht

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, willen we graag weten met wie we contact hebben. Indien u uw naam heeft opgeschreven op een opdrachtformulier of een etiket in uw bedrijfskleding zit, koppelen wij uw naam aan uw ingeleverd artikel. Op die manier leveren wij zorg dat uw artikel weer bij u terug komt.

Adresgegevens

Om de goederen naar u te kunnen versturen en/of om een dienst te kunnen verlenen. Maar ook om te kunnen factureren en te corresponderen.

Telefoonnummer

We nemen graag telefonisch contact met u op om bijvoorbeeld een eventuele samenwerking te bespreken, verstrekken en verkrijgen van informatie, bestellen van goederen/diensten en het onderhouden van ons netwerk. Ook als wij vragen/opmerkingen hebben over een/uw bestelling of ingeleverd artikel kunnen wij telefonisch contact opnemen.

E-mailadres

Om een elektronische offerte, orderbevestiging, factuur en/of reminder te kunnen versturen. Maar ook het verstrekken en verkrijgen van informatie betreft de samenwerking. Indien u een leverancier bent kunnen wij u e-mailadres gebruiken om een inkooporder te plaatsen. Ook als wij u telefonisch niet kunnen bereiken, is het mogelijk dat wij u een e-mailbericht sturen.

IBAN nummer

In geval van schade keren wij het afgesproken bedrag uit op het door u opgegeven bankrekeningnummer. Tevens, indien u toestemming heeft gegeven, kunnen wij het door u verschuldigde bedrag incasseren van uw rekening. Daarnaast gebruiken we uw IBAN ook voor betaling van facturen.

Afdeling/kamer

Indien wij uw te reinigen artikel ophalen bij u op kantoor, vragen wij om u afdeling/kamer in te vullen op het opdrachtformulier. Hierdoor kunnen wij zorgdragen dat uw artikel weer snel en schoon bij u terug komt.

Nieuws en marketing

Indien u toestemming heeft gegeven, bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens en gebruiken deze om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van nieuws rondom Koala Textielservice. Tevens houden we u op de hoogte van ons assortiment en nieuwe en bestaande acties. Indien u wenst deze e-mails niet meer te ontvangen, kunt u zich, via de link onderaan elke nieuws- en reclamemailing, afmelden voor deze e-mails.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Koala Textielservice bewaart uw bedrijfsgebonden persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u klant bij ons bent geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Indien wij bedrijfsgebonden persoonsgegevens van u hebben ontvangen maar niet tot een overeenkomst zijn gekomen, worden deze persoonsgegevens na 5 jaar verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Indien het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of in het kader van de bedrijfsvoering, delen wij uw bedrijfsgebonden persoonsgegevens met derden. De persoonsgegevens worden alleen verwerkt met het doel waarvoor deze verkregen zijn. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Koala Textielservice blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Sollicitatieprocedure

De wettelijke bewaartermijn van een sollicitatiebrief en curriculum vitae is vastgesteld op 4 weken. Echter bevindt Koala Textielservice zich op een markt waarbij er sprake is van een hoog- en laagseizoen. Deze seizoenen zijn van invloed op de werkgelegenheid binnen Koala Textielservice. Indien u solliciteert in een periode van laagseizoen, kan het voorkomen dat wij op dat moment geen werk voor u hebben. Wellicht hebben wij in het hoogseizoen wel werk voor u. Daarom bewaart Koala Textielservice alle sollicitatiebrieven en curricula vitae maximaal 6 maanden na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Indien de werkgelegenheid binnen Moderna Hardenberg toeneemt, kunnen wij contact met u opnemen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Koala Textielservice gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@koalatextielservice.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Koala Textielservice wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Koala Textielservice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@koalatextielservice.nl